حسابدار پاره وقت

شماره پروژه : ۱۰۰
|
کارفرما : Bashiriiali
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۷/۲۸
|
نوع پروژه : ارتباط مستقیم
|
مقدار زمان پیش بینی شده :
|
مبلغ پرداختی : تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

انجام ثبت های رویدادهای مالی تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت حقوق و دستمزد معاملات فصلی ارزش افزوده تهیه و ارسال لیست مالیات و ارسال لیست به بیمه


بودجه پروژه

نوع پروژه : ارتباط مستقیم

مبلغ پرداختی : تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : Bashiriiali
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3