ثبت نام های حقوقی شرکت

شماره پروژه : ۱۰۲
|
کارفرما : Bashiriiali
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۷/۲۸
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 3 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۵۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

ثبت نام کد اقتصادی ثبت نام ارزش افزوده و پیگیری تمدید آن تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تهیه و ارسال معاملات فصلی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 5000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : Bashiriiali
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3